Powitanie / Welcome

Jak to zwykle bywa w pierwszym wpisie – wypada się przywitać :) Zatem – witam wszystkich moich przyszłych czytelników.

Dekupażem zajmuję  się krótko, ale fotografią już całkiem długo- od 2007 roku. Poza decoupage i fotografią zajmuje mnie wzornictwo, aranżacja wnętrz, moda, wszelkie hand-made, DIY i inne przejawy ludzkiej kreatywności. Moje zainteresowania są poza tym bardzo szerokie i wykraczają poza ramy tego bloga (np. poezja), może uda mi się wpleść tu ich nieco :)

Chciałbym na łamach tego bloga pokazywać moje prace z zakresu decoupage, postarzania i odnawiania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych, chciałabym aby ten blog był też o fotografii, wzornictwie, zwłaszcza szwedzkim i  wszelkiej sztuce użytkowej.

Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moje zamiary :)

Dzisiaj prezentuję jedną z moich pierwszych prac decoupage: szkatułkę lawendowo – białą w kwiaty.

Zapraszam do oglądania i komentowania.

Anna

As it usually happens in the first entry – falls to say hello :) So – hello all my future readers.

I’ve created decoupage for a short time, but photography has quite a long time – since 2007. Except decoupage and photography my interest are design, interior design, fashion, all hand-made, DIY and other expressions of human creativity. My interests are otherwise very broad and goes beyond the scope of this blog (poetry for example), maybe I can weave them here a bit :)

I would like the pages of this blog to show my work in the field of decoupage, aging and renewal of decorative and utilitarian objects, I would like to make this blog will also about photography, design, especially Sweden and all the applied arts.

I hope that I can fulfill my intentions :)

Today I present one of my first decoupage works: the lavender casket – white with flowers.

Feel free to view and post comments.

Anna

Szkatułka Szkatułka Szkatułka

Reklamy