Coś nowego / Something new

Dzisiaj prezentuję coś nowego. Świece zostały wykonane techniką decoupage. Ta większa zawiera tradycyjne wycinanki łowickie (nazwa pochodzi od regionu i miasta Łowicz). Oryginalne wycinanki łowickie są wykonane z papieru glansowanego, przy użyciu starych nożyc do strzyżenia owiec, które wraz z tradycją przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jest to element polskiej tradycji ludowej, bardzo znany w Polsce i w Europie. W 1933 roku w National Geographic ukazał się bogato ilustrowany artykuł na temat kultury łowickiej, którego autorem był reporter Maynard Owen Williams.

Today I present something new. Candles were made decoupage technique. The bigger contains traditional cutouts łowickie (the name comes from the region and the city of Łowicz). Original paper cutouts łowickie are made of glossy paper, using old scissors to shearing sheeps, which, together with the tradition passed down from generation to generation. It is part of the Polish folk tradition, very well known in Poland and Europe. In 1933, National Geographic published a richly illustrated article about the culture of Łowicz through the defense by reporter Maynard Owen Williams.

DSC_0079 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0087

Reklamy