Warsztat pracy / Workshop

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekWitam  po dłuższej przerwie. Byłam ostatnio zapracowana, poza tym przeprowadzaliśmy i urządzaliśmy się, w związku z tym blog i decoupage pozostały na drugim  planie. Mam nadzieję, jednak, że szybko nadrobię ten czas!

Jak u każdego rzemieślnika, ważne jest nie tylko co wytwarza ale przede wszystkim jak i czym, w związku z tym prezentuję dzisiaj mój warsztat pracy. Zgromadziłam już całkiem zadowalające zasoby materiałów do tworzenia: pudełek, serwetek, preparatów, farb i pędzli. Uzbierałam też pokaźną kolekcję około 160 różnych wzorów serwetek i stwierdzam, że jest to uzależniające! Większość z nich to pojedyncze sztuki, ale mam kilka całych opakowań. W każdym sklepie, który odwiedzam kuszą mnie nowe, piękne wzory serwetek i muszę sama sobie tłumaczyć, że mam ich tak dużo, że do końca życia mi wystarczy! ;) Ale niektóre są tak piękne i oryginalne, że trudno się powstrzymać! Przyrzekam jednak, że od maja nie kupiłam żadnych nowych serwetek ;)

Welcome back after a long break. I’ve been busy lately, also including moved around and arrange our flat, so the blog and decoupage remained in the background. However, I hope that quikcly catch up this time!

As in every workshop, it is important not only what we make but also how and what we use, therefore, I would like to present my own workshop.
Already amassed quite satisfactory material resources to create: boxes, napkins, preparations, paints and brushes. I collected a large collection of about 160 different designs napkins and conclude that it is addictive! Most of them are single pieces, but I have a few whole package. Every store that I visit tempt me beautiful new designer napkins and I must explain to myself that I have so much that for a lifetime is enough for me! ;) But some are so beautiful and original, it’s hard to stop! I promise, however, that since May have not bought any new napkins;)Obrazek

Reklamy